Apache Solr Search Header

 
Permalink Page 1
 1. Zhongguo gu bo li yan jiu: 1984 nian Beijing guo ji bo li xue shu tao lun hui lun wen ji / Gan Fuxi zhu bian.

  Library
  880-04 Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986.
  Books

  Gan, Fuxi. International Symposium on Glass (1984: Peking, China) 72701 1984 nian Beijing guo ji bo li xue shu tao lun hui lun wen ji Research in ancient Chinese glasses; proceedings of the International Symposium on Glass, Beijing, 1984. 880-04 Beijing: ...

 2. Scientific research in early Chinese glass: proceedings of the Archaeometry of Glass Sessions of the 1984 International Symposium on Glass, Beijing, September 7, 1984, with supplementary papers / edited by Robert H. Brill and John H. Martin; symposium sponsored by TC17: The Archaeometry of Glass, a technical committee of the International Commission on Glass.

  Scientific research in early Chinese glass: proceedings of the Archaeometry of Glass Sessions of the 1984 International Symposium on Glass, Beijing, September 7, 1984, with supplementary papers / edited by Robert H. Brill and John H. Martin; symposium sponsored by TC17: The Archaeometry of Glass, a technical committee of the International Commission on Glass.

  Library
  Brill, Robert H.
  Corning, N.Y. : Corning Museum of Glass, c1991.
  Microform

  Brill, Robert H. Martin, John H., 1922-2007. International Commission on Glass. TC17: The Archaeometry of Glass. 0872901262 Archaeometry of Glass Sessions (1984: Peking, China). International Symposium on Glass (1984: Peking, China). 34754 Corning, N.Y.: ...